Kako program deluje?

Ljubezen v misli je resnica.
Ljubezen v delovanju je pravilno delovanje.
Ljubezen v občutkih je mir.
Ljubezen v razumevanju je nenasilje.

METODA

Dobro je znano, da je današnje šolanje večinoma intelektualno in osredotočeno na pridobivanje spretnosti, le malo pa pripomore k razvijanju dobrih lastnosti in zdrave pameti (razumnosti). Z izgubo avtoritete nad moralnim vedenjem svojih študentov, učitelji izgubljajo pri vzpodbujanju samo-nadzora, vrednot in zavestne usmerjenosti k življenju na splošno. Če na eni strani spodbujamo naše otroke, da hitro rastejo, da bi si omogočili vstop v svetovno sfero, na drugi strani nimajo vodstva, občutka usmerjenosti ali ideje, za kaj se sploh gre. SSEHV ponuja načrt aktivnosti in predlaga nove strategije v polju vzgoje in izobraževanja, da bi preokrenil in prilagodil trenutni trend s ponujanjem trajnejšega, konstruktivnega in izpolnjujočega.

Metoda temelji na predpostavki, da človeško osebnost določa pet temeljnih aspektov, kjer poteka učenje, se pridobivajo izkušnje in se gradi zavedanje. Medsebojno povezani in odvisni se morajo ti aspekti razvijati in upravljati na harmoničen način. Ne smemo poudarjati le fizično, emocionalno in mentalno področje, temveč tudi presojanje in intuicijo ter duhovno kot bistvo človkovega bitja. Poudarjati moramo integrativno učenje. Kadar se telo, um in duša enotno izražajo, je rezultat tega enost misli, besed in dejanj. Sočasno učenci spoznajo, da življenje ni odvisno le od pridobivanja materialnih dobrin in vrednosti, kar jim omogoči, da svojo pozornost lažje usmerjajo k plemenitim težnjam in višjim idealom. To je lastno programu SSEHV, saj njegova filozofija temelji na prepričanju, da je notranja moč lepote, resnice in dobrote skrita v vsakem posamezniku, kjer čaka, da se bo vzdramila in opolnomočila z dejanji. Vloga učiteljev in staršev je v lajšanju tega pojavljanja.

Program SSEHV lahko uporabimo neposredno ali posredno, tako da uporabimo učne lekcije o vrednotah ali prepletemo vrednotno usmeritev v redne šolske vsebine. Enostavno ga lahko uporabimo v mnogih obšolskih dejavnostih. Učitelji in starši, ki so izobraženi po programu SSEHV, so ključ učinkovitosti samega programa. Njihova zavezanost, da udejanjajo vrednote v lastnem življenju in živijo po njih, je zagotovilo, v kolikšni meri bo program vplival na otroke.  

"Dobra izobrazba je tista, ki nauči metodo, s katero bo moč doseči svetovni mir; ki uniči ozkoglednost in poudarja enost, enakopravnost in mirno sobivanje med človeškimi bitji."

  • Spletno glasilo

  • Seminarji