Vrednote

Obstaja biološka povezava med človeškimi vrednotami in človeško osebnostjo. Mentalna sreča je odvisna od miru, mir pride z ljubeznijo, ljubezen je povezana z nenasiljem, nenasilje je posledica pravilnega vedenja, o čemer pa ni moč razmišljati brez resnice. Torej pet vrednot ljubezni, miru, nenasilja, pravilnega delovanja in resnice prestavlja pet temeljnih vidikov človekove osebnosti in so cvetni lističi iste rože.

Vrednote  resnice, pravičnosti, miru, ljubezni in nenasilja se postopno razcvetajo, zahvaljujoč nizu vrednotnih aspektov.

Danes človečnost nazaduje, ker v življenju nimamo ravnovesja. Če bomo promovirali človeške vrednote, bomo v življenju sposobni dosegati harmonijo. 

V ŠOLI

Univerzalnost programa SSEHV omogoča, da ga lahko prilagodimo vsem učnim načrtom in je stičiščna točka trenutnih trendov in vrednotno usmerjenega izobraževanja. Nadalje podpira Deklaracijo Združenih naradov o človekovih pravicah (26. člen, 10. 12. 1948), ki pravi:

"Izobraževanje mora biti usmerjeno k celostnemu razvoju človekove osebnosti in k jačanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Poudarjati mora razumevanje, toleranco in prijateljstvo med vsemi narodi, narodnostnimi in religioznimi skupinami in podpirati aktivnosti Združenih narodov za dosego miru".


  • Spletno glasilo

  • Seminarji