Vzgoja in izobraževanje v duhu človeških vrednot Sathya Sai

Vzgoja in izobraževanje v duhu človeških vrednot Sathya Sai (SSEHV) je univerzalen, na vrednotah temelječ program za otroke vseh kultur in religij.

Program vzgoje in izobraževanja Sathya Sai se sooča s potrebo našega časa s tem, da se osredotoča na mlade ljudi po svetu in prebuja vrednoste, ki so latentne v vsakem.

Če želimo, da nam zraste drevo, moramo najprej posaditi seme.

Program vzgoje in izobraževanja Sathya Sai je preprosto strukturiran; spodbuja in kultivira univerzalne človeške vrednote, ki so od nekdaj skupne vsem kulturam in rasam. Bistvene značilnosti so trdno prepričanje, da je resnično izobraževanje vseživljenjski proces, da je koncentracija bistvo izobraževanja in (dober) značaj njegov konec  ter da se človeška osebnost lahko ponaša z odličnostjo s pomočjo urejenega vzorca integralnega učenja, da doseže svoj polni potencial.

Kakor drži, da mogočno drevo vzklije iz drobcenega semena, tako moramo, če želimo, da v naši družbi vzcveti mir in blagostanje, naše otroke izpostaviti visokim idealom že v  zgodnjih letih njihovih življenj. Samo tako bo njihov značaj zasijal, ko bodo zrasli in se bodo razvili v skrbne in odgovorne odrasle, ki se bodo znali z življenjskimi izzivi soočiti na domiselen in pozitiven način in z notranjo močjo.

Vzgoja in izobraževanje Sathya Sai ne želi otroke opremiti le s spretnostmi in informacijami, potrebnimi za življenje. Njen namen je otroke opremiti tudi s potrebnim moralnim, etičnim in duhovnim razumevanjem. S privzemom celostnega izobraževalnega koncepta, ki je usmerjen manj materialistično in le v poklic ter bolj k razvijanju značaja, oživljanju občutka smiselnosti bivanja, humanosti in notranjih vrednot življenja, SSEHV upa, da bo prispeval k odkrivanju nove paradigme v izobraževanju. Ta bo zmožna proizvesti akademsko odličnost in mladim vliti tudi pogum, samozavest in ideale, ki so danes potrebni bolj kot kdaj koli prej.

Prihodnost našega sveta temelji na na stopnji zavesti ljudi, ki živimo na njem.

Program Sathya Sai ni edini, ki si prizadeva za promoviranje vrednotnega izobraževanja. Obstajajo številni hvalevredni napori v tej smeri, povsod po svetu. "Filozofija v razredu" povezuje šolanje s človeškim iskanjem resnice. "Empatija v razredu" povezuje šolanjem s človeškim iskanjem ljubezni. Raziskave o koncentraciji in meditaciji v šoli, se povezujejo z novimi tehnikami pozitivnega upravljanja čustev, ki se povezujejo s človeškim iskanje miru, vse izkušnje v vrednotnem izobraževanju pa iščejo vrednost življenja, ki temelji na moralnih in etičnih vrednotah in povezujejo šolanje z vrednoto pravilnega delovanja.

"Resnična izobrazba otroku ne omogoča le naučiti se, kako zaslužiti za svoje preživetje, opremi ga, da zna živeti svoje življenje." (Sathya Sai)

  • Spletno glasilo

  • Seminarji