Celovit pregled aktivnosti

Knjigo "Celovit pregled vzgoje in izobraževanja Sathya Sai" so napisali učitelji in ljudje, ki so povezani z vzgojo in izobraževanjem Sathya Sai po vsem svetu, pod vodstvom Izobraževalnega komiteja svetovne fundacije Sathya Sai. Knjiga zaobjema najpomembnejše aspekte vzgoje in izobraževanja v duhu človeških vrednot Sathya Sai izobraževalnega programa, njene koncepte in filozofijo.   

Celotno knjigo si lahko naložite na spodnji povezavi.

Predgovor

Vzgoja in izobraževanje Sathya Sai uresničuje najvišje poslanstvo izobraževanja. Sathya Sai, ki je navdihnil ta program, preide naravnost k bistvu institucije izobraževanja in njenega pomena v človeški civilizaciji, kakor stori tudi z drugimi socialnimi institucijami in celo s človeškim življenjem. Ločuje med "resnično resničnim in relativno resničnim", med univerzalnim in parcialnim, med tem, kar je trajno in tem, kar je prehodno.

Večina tistih, ki poučuje, priznava, da je pomemben del misije izobraževanja prenašanje znanja in spretnosti, potrebnih, da bi skozi to življenjsko potovanje krmarili varno, učinkovito in s kančkom sreče. Kakorkoli, prepogosto se v naših modernih izobraževalnih sistemih pripisuje prevelik pomen pridobivanju znanja in spretnosti, ki bi študentu omogočile primerno delovno mesto ali profesionalno prakso. Prepogosto se izobraževalni proces sprevrže v vrsto mladih, ki prehajajo skozi površne vaje. Posvetna izobrazba je v mnogih krajih postala le zbor ljudi, kjer izobraziti pomeni le vpisati se, vbiti v glavo in diplomirati.

Prezaposlenost s tem aspektom izobrazbe zasenči globji in pomembnejši pomen izobrazbe. Sathya Sai Baba pravi: "Konec izobrazbe je značaj." Trdi, da lastnosti značaja najdemo v tistem, ki udejanja univerzalne človeške vrednote ljubezni, resnice, pravilnega delovanja, miru in nenasilja. In nenazadnje je zagotovil, da so te vrednote znotraj vsakega izmed nas in bodo vzklile in prevladale v našem bitju, ko bomo spoznali sami sebe. Program vzgoja in izobraževanje Sathya Sai temelji na teh univerzalnih načelih.

Najvišje poslanstvo, glede na program vzgoje in izobraževanja Sathya Sai je torej prispevati k znanju o samem sebi, da bi občutili smiselnost človeškega življenja in kvalitete, potrebne za uresničitev tega namena. Tako resnično izobraževanje po Sathya Sai Babi postane vseživljenjski preobrazbeni proces. Študenti iščejo in najdejo odgovore na večna in zagonetna vprašanja: Kdo sem jaz? Zakaj sem tu?

Kaj moram storiti, da bi dosegel trajno in globoko srečo? Kako lahko dosežem najvišje dobro zase in za svet?

Ta knjiga je najizčrpnejši poizkus razlage izvora, razvoja, zgodovine, filozofije, pedagogike, dosežkov, trenutnega stanja programa po svetu in bodočih načrtov za ta odličen in nadvse potreben vzgojno-izobraževalni program.

Program vzgoje in izobraževanja Sathya Sai govori sam zase. Je univerzalen, Rezultat programa je globoka preobrazba in sreča tako za študente kot tudi za učitelje.

dr. Michael G. Goldstein,
predsedik svetovne fundacije Sri Sathya Sai 

  • Spletno glasilo

  • Seminarji