Uvod v ISSE

(Inštitutu za Sathya Sai vzgojo in izobraževanje za Južno Evropo)

Novo ustanovljeni ISSE SE ima za svoj cilj:

Povezan v mrežo inštitutov Sathya Sai, ki so v zadnjih dvajsetih letih zrasli po celem svetu, se je podal na izziv promoviranja vzgoje in izobraževanja Sathya Sai po Južni Evropi. Trenutno najpomembnejši cilj je zagotoviti SSEHV orientacijo in trening, hkrati pa ustvariti informativne in navdihujoče materiale, ki bi omogočali in podpirali uporabo prgrama v praksi. 

Inštitut obstaja z namenom:

  • zagotavljanja centra gradiv za, na človeških vrednotah temelječe, vzgojno-izobraževalne in samo-razvojne programe,
  • z nacionalno prepoznavnimi in akreditiranimi treningi pripraviti odrasle, kako otroke poučevati človeške vrednote. 

ISSE SE  stremi k temu, da bi  tako odrasle kot otroke navdihoval k moralnemu in etičnemu življenju, da bi postali konstruktivni člani družbe, ki bi bili aktivno vpleteni v promocijo teh vrednot.

Ena metodologija

Inštituti Sathya Sai po svetu povezujejo ta prizadevanja v eno metodologijo. Z osredotočanjem na integralno vzgojo in zobraževanje, kjer so vse štiri vrednote zastopane kot najvišje možno izrazno sredstvo, ki ga človeško bitje lahko doseže. V skladu s tem sistemom so univerzalne vrednote resnica, pravilno delovanje, mir in ljubezen dopolnjene z vrednoto nenasilje, ki naravno sledi udejanjanju ostalih vrednot. 

Metodologija je ponujena v luči eduCARE, ki poudarja duhovno enost, ki lajša in pritegne na plano v notranjosti skrito dobroto in modrost vseh ljudi (tudi otrok), da se te lastnosti lahko izrazijo v nešteto odtenkih značaja (enost glave, srca in rok). Sathya Sai namreč pravi: "Konec izobrazbe je značaj".

  • Spletno glasilo

  • Seminarji