Program Educare

Educare - pot do globalnega miru in sreče

"Izobraževanje ima dva aspekta; prvi se nanaša na zunanjo in posvetno izobrazbo in ne pomeni nič drugega kot pridobivanje knjižnega znanja. V modernem svetu najdemo mnogo podkovanih in usposobljenih v tem aspektu. Drugi aspekt, poznan kot Educare, se nanaša na človeške vrednoste. Beseda Educare pomeni pritegniti ven, kar je v notranjosti. Človeške vrednote so latentne v vsakem človeškem bitju, posameznik jih ne more pridobiti od zunaj. Priklicati jih moramo iz notranjosti. Educare pomeni pritegniti navzven človeške vrednote. "Pritegniti ven" pomeni probraziti jih v dejanja." 
Sathya Sai

Educare je privzet termin, ki zaobsega vse SSEHV učne programe, vključno s starševskim izobraževanjem. Nanaša se na vključevanje "skrbi" (care) nazaj v vse sisteme izobraževanja.

pomeni pritegniti ven, ker pritegnemo ven vrednote, ki so lastne vsakemu človeškemu bitju, namestu izpostavljati otroke katerim koli zunanjim vplivom.

Praktično se educare nanaša na vse izobraževalne programe, kjer ima izobraževanje za cilj: pomagati človeštvu pritegniti vrednote dobrote, ki so v človeku, in razumeti notranji ustroj človeškega bitja v povezavi z zunanjim fizičnim svetom, da bi ohranil popolno ravnotežje. 

Educare prepozna, da je življenje medsebojno povezano in da delimo enake sestavne dele z vsem kar nas obdaja. To bo vodilo k razumevanju, da je skrb samo zase in verjetje, da smo izolirani in ločeni, le iluzija, ki nas lahko vodi le v katastrofo.

Na primer, danes ljudje uničujejo zdravje in okolje s svojim načinom življenja. Napačno prehranjevanje (nedavno je bilo rečeno, da bo starševsko življenje kmalu preseglo življenje njihovih otrok zaradi prekomernosti v mladosti), alkohol, droge in visok nivo stresa. Pehanje za trgovino, poslovnimi dobički in osebnim premoženjem je šlo na račun okolja, ki je negativno vplivalo na človeška življenja (visoko tveganje za oboljenja za rakom zaradi stanjšanega ozona, onesnaženost, kemikalije v prehranjevalni verigi, itd.). 

Smisel programa Educare je popraviti to neravnovesje.

Educare se torej nanaša na celoten sistem izobraževanja, ki proizvede praktično znanje za izobraževanje za življenje in ne le za zaslužek za preživetje.

Educare prepozna, da je enost v mnogoterosti končni cilj izobraževanja, ki rezultira v boljši svet za današnje in prihodnje generacije.


  • Spletno glasilo

  • Seminarji